Odrazový můstek – na střední školu bez obav

Odrazový můstek – na střední školu bez obav

Jsou žáci připraveni na změnu školy a s tím spojené změny ve svém životě?

Anotace

Program všeobecné primární prevence připravuje žáky na přechod do neznámého prostředí v nové škole a pomáhá zpracovat obavy a očekávání z dalšího životního období.

Výstupem je vypracování manuálů, které pomáhají žákům řešit očekávané problémové situace na nové škole.

Obsahem programu je i vzájemné ocenění žáků a závěrečná rozlučková aktivita.

Detaily kurzu

Kde:

Škola

2. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hodiny
1 hod konzultace

Celková cena

7 800 Kč

5 vyučovacích hodin
1 hod konzultace

Celková cena

9 750 Kč

6 vyučovacích hodin
1 hod konzultace

Celková cena

11 700 Kč