Odrazový můstek – na střední školu bez obav (výjezdový kurz)

Odrazový můstek – na střední školu bez obav (výjezdový kurz)

Chcete připravit své žáky na přechod na střední školu a zakončit netradičně společně poslední ročník ZŠ?

Anotace

Kurz připravuje žáky na přechod do neznámého prostředí v nové škole a pomáhá zpracovat obavy a očekávání z dalšího životního období.

Kurz podporuje žáky v dovednostech budování nových přátelství a osvojování si úspěšných studijních strategií. Klademe důraz na individuální odpovědnost a tvořivý přístup k řešení problémů.

Nabízí prostor ke zhodnocení dosavadních žákovských zkušeností. Podporuje žáky, aby sami zhodnotili, které způsoby chování jsou dobré a které chtějí rozvíjet i nadále.

Obsahuje zajímavé hry a aktivity v přírodě. Vrcholem kurzu je přechodový rituál, který nabízí žákům i třídnímu učiteli společný silný zážitek na závěr několikaletého soužití. Kurz ukončuje zážitkovou sadu Odysseích kurzů. Je vhodný zejména pro žáky 9. tříd základní školy.

Detaily kurzu

Kde:

V místě třídního výletu

2. stupeň ZŠ

Rozsah

16 vyučovacích hod
v 6 blocích během
2 nebo 2 a ½
následujících dní

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

26 500 Kč

a náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů

Cena je zvýhodněná a dotovaná Projektem Odyssea, z. s.