Narovnání poškozených vztahů ve třídě

Narovnání poškozených vztahů ve třídě

Řešíte situaci, která rozklížila vztahy ve třídě?

Anotace

Stává se, že některá třída, nebo část jejích žáků, zažila od spolužáků velmi nepříjemné komunikační situace, nebo kyberšikanu. Vztahy mezi jedinci, nebo i klima celé třídy bylo vážně porušeno. Bez ukončení těchto situací a narovnání vztahů mezi členy třídy se nepodaří zajistit bezpečné klima ve třídě ani v budoucnu.

Program selektivní primární prevence reaguje na aktuální vztahové situace mezi žáky, obsahuje aktivity diagnostické, řešení a nastavení nové spolupráce mezi žáky.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

Rozsah

8 vyučovacích hod (4 hod ve 2 následujících dnech) + 2 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

17 600 Kč