Kurz první pomoci (výjezdový)

Kurz první pomoci (výjezdový)

Naučit se poskytovat první pomoc, pomáhat spolužákům a přitom se stmelit jako třída.

Anotace

Kurz naučí žáky poskytovat první pomoc v mnoha nejrůznějších situacích. Rozvíjí jak znalosti a dovednosti žáků, tak jejich postoje k poskytnutí první pomoci.

Trénink probíhá prostřednictvím simulovaných situací a modelových případů. Nácvik probíhá v terénu v reálném čase a zranění jsou realisticky namaskována, žáci vystupují i v rolích figurantů. Každý žák si několikrát vyzkouší poskytnutí první pomoci. Do nácviku se aktivně zapojuje celá třída.

Formou krátkých interaktivních přednášek a ukázek se účastníci seznámí se základními poznatky z anatomie a fyziologie, které jim pomohou k porozumění mechanismu vybraných úrazů. V praktické části kurzu nacvičujeme zjišťování základních životních funkcí, celkovou resuscitaci, ošetření krvácení, práci s příruční lékárničkou a telefonickou komunikaci na lince integrovaného záchranného systému. Žáci si vyzkoušejí i týmovou spolupráci při větší záchranné akci.

Detaily kurzu

Kde:

V místě třídního výletu

Rozsah

16 vyučovacích hod
v 6 blocích během 2 nebo 2 a ½ následujících dní

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

26 500 Kč

a náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů

Cena je zvýhodněná a dotovaná Projektem Odyssea, z. s.