Kurz prevence závislostí (výjezdový)

Kurz prevence závislostí (výjezdový)

Chcete se tématu závislostí věnovat do hloubky?

Anotace

Kurz interaktivně informuje žáky o tom, co jsou závislosti, jak vznikají a fungují, o rizicích návykových látek. V rámci diskuse se vyjasní mýty o drogách a závislostech. Kurz posiluje vnitřní motivaci žáků žít zdravým způsobem a rozvíjí jejich sebevědomí. Žáci postupně objevují důvody, proč se závislostem a návykovým látkám vyhýbat a formulují své postoje k nim.

Žáci si v simulované situaci vyzkouší odmítnout nabízenou drogu. V následující reflexi hovoříme o tom, jak prožíváme odmítání a co nám bránilo zachovat se tak, jak chceme. Žáci zjistí, jak se cítí, jsou-li pod skupinovým tlakem a jak se mu nejlépe bránit. Stěžejní částí programu je metoda hraní rolí, ve které každý žák úspěšně odmítne nabízenou drogu. Program obsahuje aktivity na posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry žáků. Nabízí také příležitosti k rozvoji aktivity žáků a postojů ke zdravému životnímu stylu.

Detaily kurzu

Kde:

V místě třídního výletu

Rozsah

16 vyučovacích hod
v 6 blocích během
2 nebo 2 a ½
následujících dní

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

26 500 Kč

a náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů

Cena je zvýhodněná a dotovaná Projektem Odyssea, z. s.