Kurz prevence šikany (výjezdový)

Kurz prevence šikany (výjezdový)

Potřebujete změnu klimatu ve třídě?

Anotace

Umožňuje změnu v dosavadní komunikaci a spolupráci třídy.

Žáci společně přemýšlejí a hovoří o vztazích ve své třídě. Učí se sdělovat, jaké chování druhých jim je příjemné a jaké nepříjemné. Během kurzu se definuje chování, které je pro třídu nepřijatelné. Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Vyzkouší si, jak efektivně postupovat, aby bezpráví zamezili. Součástí kurzu je i společná formulace přesných pravidel chování, která pomáhají udržovat zdravé vztahy ve třídě. Kurz je možné realizovat i ve skupinách, kde se již šikana začala vyskytovat v prvním stadiu.

Detaily kurzu

Kde:

V místě třídního výletu

Rozsah

16 vyučovacích hod
v 6 blocích během
2 nebo 2 a ½ následujících dní

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

26 500 Kč

a náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů

Cena je zvýhodněná a dotovaná Projektem Odyssea, z. s.