Bereme život do svých rukou – dlouhodobý program primární prevence pro školu

Bereme život do svých rukou – dlouhodobý program primární prevence pro školu

Chcete se třídou pracovat na tématech OSV dlouhodobě?

Anotace

Dlouhodobý program se skládá ze dvou jednodenních kurzů ročně. Téma prvního je doporučené Odysseou, obsah druhého programu v témže ročníku vybírá učitel z nabídky volitelných kurzů:

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

1. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hod
+ 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

2. stupeň ZŠ

Rozsah

4-6 vyučovacích hodin
+ 1 hod konzultace

Program se realizuje v každé třídě 1x nebo 2x během školního roku.

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

11 700 Kč