Balíček preventivních programů na školní rok

Balíček preventivních programů na školní rok

Chcete si zajistit možnost prevence v rámci jednoho balíčku?

Místo

Třída, okolí školy

Detaily kurzu

Obsahuje předplacené konkrétní programy v daném rozsahu pro různé třídy ve volitelném termínu.

Program Rozsah Cena
Stmelovací 8 h / 2denní  15 600 Kč
Prevence šikany  4 h / 1denní  7.800 Kč 
Prevence závislostí  4 h / 1denní  7.800 Kč 
První pomoc – spolupráce ve třídě  4 h / 1denní  7.800 Kč 
SIGMA – Zlepšujeme vztahy
v naší třídě/
selektivní
primární prevence
 
8 h / 2denní  17.600. Kč 

Celková cena

0