ALFA – Adaptační / stmelovací kurz (výjezdový)

ALFA – Adaptační / stmelovací kurz (výjezdový)

Čeká vás v září úplně nová třída žáků, kteří se ještě nikdy neviděli?

Anotace

Kurz přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích. Dostanou šanci naučit se hned na začátku „táhnout za jeden provaz“ a cítit se ve své třídě dobře.

Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. U nových tříd je hlavním cílem seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Část programu rozvíjí schopnost otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých. Kurz nabízí ideální příležitost k tomu, aby si žáci na základě vlastních přímých zkušeností sami zformulovali pravidla chování ve své třídě.

Detaily kurzu

Kde:

V místě adaptačního soustředění

Rozsah

16 vyučovacích hod
v 6 blocích během
2 nebo 2 a ½ následujících dní

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

26 500 Kč

a náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů

Cena je zvýhodněná a dotovaná Projektem Odyssea, z. s.