Adaptační program pro základní školy

Adaptační program pro základní školy

Skládáte novou třídu nebo přibudou do třídy na druhém stupni ZŠ jiní žáci?

Anotace

Program všeobecné primární prevence pro nové třídy při přechodu na druhý stupeň. Hlavním cílem je seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Obsahuje kooperativní aktivity. Žáci na základě vlastních přímých zkušeností sami mohou zformulovat pravidla chování ve své třídě.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

2. stupeň ZŠ

Rozsah

8 vyučovacích hod
(4 hod ve 2 následujících dnech)
+ 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

15 600 Kč

12 vyučovacích hod
(6 hod ve 2 následných dnech)
+ 1 hod konzultace

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

23 400 Kč