Adaptační program pro gymnázia a střední školy

Adaptační program pro gymnázia a střední školy

Skládáte novou třídu osmiletého gymnázia či čtyřletého studijního programu SŠ?

Anotace

Program všeobecné primární prevence pro nové třídy při přechodu na novou školu, na 2. nebo 3. stupeň. Hlavním cílem je seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Obsahuje zážitkové a kooperativní aktivity. Žáci na základě vlastních přímých zkušeností sami mohou zformulovat pravidla chování v nové třídě.

Detaily kurzu

Kde:

Třída, okolí školy

1. stupeň G a SŠ

Rozsah

8 vyučovacích hod
(1denní)
+ 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

15 600 Kč

12 vyučovacích hod
(6 hod ve 2 následujících dnech)
+ 1 hod konzultace

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

23 400 Kč

16 vyučovacích hod
(8 hod ve 2 následných dnech)
+ 1 hod konzultace

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

25 600 Kč