Nechte se inspirovat a vyzkoušejte naše postupy v praxi

  Metodiky  

Základy OSV

Základy OSV

Jak na OSV

Vladimír Srb a kol., Občanské sdružení Projekt Odyssea

Očekávané výstupy OSV

Projekt Odyssea, z.s.

Pravidla psychické bezpečnosti v OSV

Vladimír Srb, Kateřina Srbová, Michal Dubec, Jakub Švec

Zásobník metod používaných v OSV

Michal Dubec

Evaluace v OSV

Projekt Odyssea, z.s.

Podmínky realizace OSV

Michal Dubec