Nechte se inspirovat a vyzkoušejte naše postupy v praxi

  Metodiky  

Lekce a kurzy

Umíme se soustředit

Lekce 1.1, Zdeněk Šimanovský

Bystříme své smysly

Lekce 1.2, Ivana Šircová

Učíme se učit se

Lekce 1.3, Kateřina Srbová

Poznáváme svou osobnost

Lekce 2.1, Simona Jeřábková a Kateřina Srbová

Poznáváme svůj vztah k lidem

Lekce 2.2, Kateřina Srbová

Učíme se v být v pohodě každý sám se sebou

Lekce 2.3, Simona Jeřábková

Prožíváme, vyjadřujeme a zvládáme své emoce

Lekce 3.2,Simona Jeřábková

Učíme se zvládat vlastní agresivitu

Lekce 3.3, Simona Jeřábková

Rozvíjíme vůli pohybem

Lekce 3.6, Eva Weislová

Učíme se uvolnit a obnovit své síly

Lekce 4.2, Kateřina Srbová

Umíme vyhledat i poskytnout pomoc při osobních problémech

Lekce 4.4, Jakub Švec

Tvořivě řešíme praktické situace

Lekce 5.1, Michal Dubec

Tvořivě řešíme mezilidské situace

Lekce 5.2, Michal Dubec

Poznáváme své spolužáky

Lekce 6.1, Soňa Hermochová

Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole

Lekce 7.1, Michal Dubec

Pečujeme o dobré vztahy

Lekce 7.2, Jana Vaňková

Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva (Asertivita)

Lekce 8.3, Zdenko Matula

Umíme druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a co nelíbí

Lekce 8.4, Jakub Švec

Odmítáme manipulaci

Lekce 8.5,Jakub Švec

Poutavě prezentujeme

Lekce 8.10,Jakub Švec, Simona Jeřábková

Ovládáme umění soutěžit

Lekce 9.4, Barbora Nováková

Řešíme problémy a přijímáme výzvy

Lekce 10.1, Jan Neuman

Přemýšlíme o hodnotách

Lekce 11.1, Anna Pekárková

Zkoumáme ctnosti

Lekce 11.2, Anna Pekárková

Pečujeme o sebe i o druhé

Lekce 11.3, Ivana Šircová

Naplňujeme vlastní ideály

Lekce 11.6, Anna Pekárková

Rozhodujeme se zodpovědně a jednáme eticky

Lekce 11.7, Anna Pekárková

Kurzy

Adaptační (stmelovací) soustředění pro 1. třídu

Radim Hladký, Miroslava Bukáčková a učitelé ZŠ Dr. J. Malík, Chrudim

Adaptační (stmelovací) soustředění pro 6. třídu a primu

Michal Dubec

Čítanka k osobnostní a sociální výchově

Magdalena Ulmanová, Michal Dubec

Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. 2. stupeň ZŠ

Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová

Jak se učit efektivně. 2. stupeň ZŠ

Kateřina Srbová, Simona Jeřábková

Jak si zdravým způsobem zlepšit náladu a být svěží. 2. stupeň ZŠ

Kateřina Srbová, Simona Jeřábková

Jak zlepšit vztahy v naší třídě. 2. stupeň ZŠ (kurz prevence šikany)

Jakub Švec, Simona Jeřábková, Michal Kolář

Rozvoj učebních dovedností (1. stupeň ZŠ)

Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová

Třídnické hodiny

Michal Dubec

Úvodní kapitoly pro teorii a metodiku kurzů výchovy v přírodě

Jan Neuman

Vyjadřujeme své pocity, abychom se cítili lépe. 1. stupeň ZŠ

Lucie Horychová

Zdravotnický kurz

Martin Čapek