Nechte se inspirovat a vyzkoušejte naše postupy v praxi

  Metodiky  

Doporučená literatura

Bakalářské a diplomové práce

Prevence šikany na základní škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy

Diplomová práce, Adéla Doležalová, 2019

Kurz ALFA 6. tříd od Projektu Odyssea

Bakalářská práce, Adéla Doležalová, 2016

Využití zážitkové pedagogiky, osobnostně sociální výchovy a living history pro tvorbu inovativního výukového programu

Diplomová práce, Dobroslav Šrámek, 2011

Vliv adaptačního soustředění na kooperativní dovednosti žáků

Bakalářská práce, Tereza Volštátová, 2009

Fenomén soutěže v současné české škole

Diplomová práce, Barbora Knotková, 2008

Využití zážitkové pedagogiky na 1. stupni základní školy

Diplomová práce, Martina Pavlíková, 2007

Další texty

Jaký vliv má na žáky pololetní výuka OSV formou samostatného předmětu

Závěrečná zpráva z pololetní výuky osobnostní a sociální výchovy na ZŠ Dr. E. Beneše v Praze

Vladimír Srb, Michal Dubec

Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě

Sborník Sedmihorky, 2019

Jan Neuman, Ivana Šircová 

Týmová práce

Skripta – Národní ústav odborného vzdělávání a občanské sdružení Projekt Odyssea

Jakub Švec

Vedení porad

Skripta – Národní ústav odborného vzdělávání a občanské sdružení Projekt Odyssea

Jakub Švec

Příklady dobré praxe

Nabídka postupu implementace OSV do školy

0.4MB, PDF Soubor

Senioři se v základní škole Vrané nad Vltavou učí od žáků používat počítač

0.4MB, PDF Soubor

V základní škole Vrané nad Vltavou deváťáci znají prvňáky a pomáhají jim

1.8MB, PDF Soubor

Základní škola Dr. J. Malíka v Chrudimi má na OSV postavený ŠVP

0.4MB, PDF Soubor

Žáci se v základní škole Vrané nad Vltavou učí efektivně prezentovat

1.2MB, PDF Soubor