Aktuality

Projekt PTAČ ukončen

Projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství" byl ukončen k 31. 12. 2012.

Dokumenty k projektu:

Čítanka OSV

Vznikla nová užitečná pomůcka pro práci s tématy OSV. Jde o soubor 22 textů k jednotlivým tematickým okruhům osobnostní a sociální výchovy (dále OSV). Polovina z nich je určena pro žáky prvního stupně a druhá polovina pro žáky stupně druhého.
Více zde

Výzkumný projekt „Školní šikana jako proces“

„Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany“

Výzkumný projekt vede Doc. Pavlína Janošová, PhD. z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky a spolupracujeme na něm i s Trnavskou univerzitou v Trnavě.

Projekt se zaměřuje na šikanu jako proces u české a slovenské populace dospívajících. Základní soubor tvoří žáci 6. a 7. ročníků základních škol, opakovaně je vyšetřováno pět tříd ZŠ, ve kterých se vyskytla šikana. V těchto třídách jsou vedeny rozhovory s některými žáky a jejich rodiči a s jejich třídními učiteli. Zajímá nás, jak je proces šikany vnímán a hodnocen samotnými účastníky a zvlášť se zaměřujeme na obránce šikanovaných. Více informací...

Ročník 2013
Ročník 2012
© Projekt Odyssea, o. s.