Umíme poskytnout první pomoc? V Lanovém centru Proud v Praze

Umíme poskytnout první pomoc? V Lanovém centru Proud v Praze

Hledáte netradiční, ale užitečný zážitek stmelující partu na konec školního roku?

Anotace

Výuka poskytování první pomoci v Lanovém centru Proud Praha - Vysočany

Kurz zajistí účastníkům seznámení se s aktuálními informacemi o první pomoci. Všichni účastníci si prakticky vyzkoušejí poskytování první pomoci včetně ošetřování namaskovaných zranění, získají základní znalosti a dovednosti. Během kurzu žáci zažijí různé formy spolupráce a budou mít příležitost k prozkoumání a rozvoji osobního postoje k ochotě a vlastnímu rozhodnutí poskytnout první pomoc. Kurz je určen pro žáky 8. tříd základních škol, pro žáky víceletých gymnázií a pro studenty středních škol.

Detaily kurzu

Kde:

Lanové centrum Proud, Praha – Vysočany

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Celková cena

590 Kč

za osobu
Minimálně 18 účastníků