Protidrogová prevence

Protidrogová prevence

Chcete připravit žáky na situace, kdy se potkají s nabídkou návykových látek?

Anotace

Program všeobecné primární prevence, v němž žáci získají informace o rizicích návykového chování. V rámci diskuse se vyjasní mýty o drogách a jiných látkových závislostech. Žáci si vyzkouší, jak odmítat nabízenou drogu a jak čelit manipulacím druhých lidí. Obsahem programu jsou aktivity, při nichž žáci mohou ověřovat a budovat své postoje ke konzumaci drog a užívání návykových látek jako jsou alkohol, tabák, cigarety aj.

Detaily kurzu

Kde:

Třída

1. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hodiny
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

2. stupeň ZŠ

Rozsah

6 vyučovacích hodin
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

11 700 Kč