Prevence závislostí

Prevence závislostí

Jak žáky připravit na problémy se závislostmi?

Anotace

Program všeobecné primární prevence, v němž žáci získají informace o rizicích návykového chování, prozkoumají příčiny vzniku závislostí, naučí se rozpoznávat jejich projevy a získají dovednost vyhledat pomoc. Obsahem jsou také aktivity zaměřené na budování postojů žáků k aktivnímu trávení volného času a zdravému životnímu stylu.

Detaily kurzu

Kde:

Třída

1. stupeň ZŠ

Rozsah

4 vyučovací hodiny
+ 1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Krátká závěrečná zpráva

Celková cena

7 800 Kč

2. stupeň ZŠ

Rozsah

6 vyučovacích hodin
1 hod konzultace

Výstup

Konzultace s učitelem
Evaluace dotazníkem
Závěrečná zpráva

Celková cena

11 700 Kč