Kurzy pro učitele OSV základních a středních škol

Základní informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v současné době nabízíme čtyři typy kurzů a vzdělávacích aktivit pro učitele:

  1. Kurzy pro učitelské sbory (zakázkové kurzy) šité na „míru“ konkrétní škole. Jsme schopni pokrýt širokou paletu všech tematických okruhů osobnostní a sociální výchovy. Škola si také může vybrat některý z našich kurzů akreditovaných u MŠMT. Způsob objednání zakázkového kurzu je popsán v sekci kurzy pro učitelské sbory.
  2. Veřejné kurzy, tj. kurzy otevřené pro širokou pedagogickou veřejnost. Nabízíme vždy 1-2 kurzy měsíčně, a pokud se naplní (přihlásí se 8 - 16 účastníků) kurz uspořádáme. Kurzy jsou většinou dvoudenní, některé v týdnu, některé o víkendu. Veřejné kurzy mají akreditaci MŠMT (pokud není uvedeno jinak). Termíny těchto kurzů včetně informací, jak se přihlásit, naleznete v sekci veřejné kurzy.
  3. Výcviky, tj. dlouhodobé veřejné kurzy. V březnu 2003 poprvé otevíráme dvouletý 200 hodinový výcvik v osobnostní a sociální výchově. Podrobnější informace uvádíme v samostatné sekci výcviky.
  4. Individuální konzultace a supervizní rozhovory, tj. setkání mezi čtyřma očima, kterého se účastní lektor o.s. Projekt Odyssea a pedagog z praxe, který přichází s určitým problém k řešení. Tyto konzultace probíhají různou formou: např. osobním rozhovorem, návštěvou našeho lektora ve výuce a následným rozborem výuky, apod. Provádíme i skupinové konzultace, kdy náš lektor vede skupinové setkání pedagogů (koordinátorů OSV či ŠVP, předmětové komise, vedení školy, apod.) věnované řešení nějakého problému.

Metody vzdělávání

Nejčastěji provádíme kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a vybraných sociálních dovedností. Domníváme se, že nejúčinnější metodou pro rozvoj dovedností je přímá zkušenost a trénink. Proto velkou část našich kurzů tvoří nejrůznější tréninkové aktivity, hraní rolí (často formou videotréninku), ale i nejrůznější diskuse, řešení případových studií (situací z praxe účastníků) a skupinové práce. Preferujeme tzv. „problémové“ a „činnostní“ učení, kdy většinu poznatků objeví sami účastníci kurzu a lektor je vhodným způsobem doprovází.

Teoretické (výkladové) bloky tvoří přibližně 20% času z programu kurzu. Během nich vedeme účastníky k tomu, aby lépe porozuměli jednotlivým dovednostem, které rozvíjíme v osobnostní a sociální výchově. Teorii kurzu získají účastníci i v písemné podobě (ve formě volných listů, pracovních sešitů či metodických příruček). Naše kurzy jsou tedy výrazně zaměřeny na praxi a kombinují tréninkové a sebezkušenostní aktivity s výkladovými bloky. V průběhu kurzů vždy rezervujeme čas na řešení aktuálních problémů z praxe účastníků.

Časový rozsah

Většina našich akreditovaných kurzů trvá 2 až 4 školící dny. Jeden školící den počítáme vždy v rozsahu 8 vyučovacích hodin lektorské práce. Vyučovací hodinou rozumíme 45 minutovou výuku. Každý program obsahuje také různě dlouhé přestávky, u jednodenních a vícedenních programů i 45 minutovou až 90 minutovou pauzu na oběd. Běžný školící den obvykle začíná v 9,00 a končí mezi 17,00 – 18,00 hodinou. O přesných časech se rádi s účastníky domlouváme na začátku kurzu. U dvoudenních kurzů je možné např. domluvit začátek už na 8,00 a konec první den na 19,00. Začneme-li i druhý den v 8,00, můžeme kurz ukončit někdy mezi 14,00 – 15,00 hodinou.

© Projekt Odyssea, o. s.